Aanvullende grondonderzoeken

Op woensdag 13 oktober aanstaande worden aanvullende grondonderzoeken gedaan bij de Zuidsingel. Met de grondonderzoeken wordt bepaald of er grote elementen in de grond zitten van vorige bouwtrajecten. Door dit te doen kunnen wij in een vroeg tijdig stadium anticiperen op de omgevingsaspecten.  

Om de gegevens uit de grond te krijgen komen wij tot de conclusie dat de inzet van zowel de magnetometer en de 3D-radar de beste resultaten zullen opleveren. Met de magnetometer willen we alle ijzerhoudende verstoringen in kaart brengen en met de 3D-radar worden de niet ijzerhoudende verstoringen in kaart gebracht.