BENG! – een comfortabel en energiezuinig huis

Nederland stapt langzaam over naar een duurzame, CO2-neutrale energievoorziening. Ook voor de woningbouw verandert er het een en ander. Zo zijn bijvoorbeeld de eisen voor energiezuinigheid en duurzame energieopwekking aangepast. Per 1 januari 2021 is BENG geïntroduceerd; de normen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Dit heeft onder meer gevolgen voor uw energielabel én wooncomfort

BENG versus EPC

De energiezuinigheid van gebouwen werd aangegeven door de Energie Prestatie Coëfficiënt, kortweg EPC. Hoe lager de EPC, hoe lager het ‘woninggebonden’ energieverbruik; voor verwarming/koeling, ventilatie en warm water.

De EPC-waarde voor nieuwbouwwoningen mocht volgens het Bouwbesluit niet hoger zijn dan 0,4. Het systeem was heel flexibel. Zo kon het energieverlies van een grote glazen gevel in het gebouw bijvoorbeeld worden gecompenseerd met zonnepanelen op het dak. Bij de nieuwe BENG-eisen is dat niet meer mogelijk.

BENG in het kort

BENG is namelijk gebaseerd op een driestappenstrategie om een energiezuinig woningontwerp te maken. Een gebouw moet nu gelijktijdig voldoen aan de 3 verschillende BENG-indicatoren:

BENG 1 Warmtebehoefte: een eis voor een optimale kwaliteit van de buitenkant van een gebouw (isolatie en isolerend glas), om de warmtebehoefte te beperken.
BENG 2 Fossiel energiegebruik: BENG-eis 2 stelt een grens aan hoeveel CO2 de benodigde energie mag uitstoten, voor verwarming/koeling, warm water en ventilatie.
BENG 3 Aandeel duurzame energie: van de benodigde energie voor verwarming/koeling, warm water en ventilatie van de woning, moet een groot deel afkomstig zijn uit zon, water, buitenlucht en bodem (duurzame energie).

In tegenstelling tot de EPC, die één waarde gaf voor de gehele energieprestatie van een woning, stelt de BENG-norm dus afzonderlijke eisen aan isolatie, installatie en de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie.

Wat betekent BENG voor jouw woongenot?

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw en stelt dat iedere (nieuwe) woning in Nederland bijna helemaal zelf zijn energie moet kunnen opwekken voor verwarming/koeling, warm water en ventilatie. De BENG-eisen garanderen jou als (toekomstig) bewoner van een nieuwbouwhuis of -appartement nóg meer wooncomfort:

  • De woning verliest minder warmte, wat zorgt voor een hoger gevoel van comfort,
  • De installaties verbruiken minder energie, en
  • De BENG-eisen stellen een grens aan de opwarming van de woning.
  • De 38 woningen van project De Zuidsingel worden uitgerust met vloerkoeling en hierdoor zijn ze veel minder warm in de zomer. Daarnaast beschikken ze over een warmtepomp en een gebalanceerd ventilatie systeem met warmte-terug-winning (WTW).

Meer ‘plusjes’

Per 1 januari 2021 is ook het nieuwe energielabel van kracht, aangepast aan BENG. Voorheen hadden alle nieuwbouwwoningen een ‘gewoon’ energielabel A. Een nieuwbouwwoning die is aangekocht ná 1 januari 2021 heeft minimaal een energielabel A++. Een ander, en misschien nog wel belangrijker, pluspunt: de woning die je nu aankoopt, is gasloos en daarmee gezonder én voorbereid op de toekomst.