Informatieavond De Zuidsingel

Er is de afgelopen tijd veel energie gestoken in het maken van een plan dat recht doet aan de Zuidsingel, Korte Noordstraat, Koningstraat en de directe omgeving. We hebben uitgebreid gekeken naar wat Middelburg typeert. Die typering, een aantal stedenbouwkundige ontwerpprincipes en -uitgangsposities hebben als basis gediend voor ontwerpstudies. Vanuit de ontwerpstudies zijn schetsontwerpen gemaakt. Via Programma en Proces laten we zien wat mijlpalen van het plan gaan worden.

1. Omgevingsanalyse »

2. Ontwerpprincipes »

3. Stedenbouwkundige inpassing »

4. Programma en proces »

5. Vragen & antwoorden »