Vaststelling beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan is in constructief overleg met het WARK (Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit) vormgegeven. Na verwerking van opmerkingen uit de omgeving heeft het WARK dan ook een positief advies kunnen verlenen. Vervolgens is het beeldkwaliteitsplan op 15 oktober jl. vastgesteld door de gemeenteraad.

middelburg zuidsingel

In het voortraject zijn er twee informatiebijeenkomsten in de schouwburg georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten op 6 en 7 juli hebben leden van het ontwikkelteam het proces nader toegelicht aan omwonenden van de Zuidsingel.

Hierbij kwamen zowel de omgevingsanalyse, ontwerpprincipes, stedenbouwkundige inpassing, als ook het programma aan bod. Omwonenden zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Benieuwd naar de sheets, vragen en antwoorden? Klik hier om het nog eens terug te lezen.

De binnengekomen reacties op het ontwerp zijn vervolgens verwerkt in het beeldkwaliteitsplan. Dit plan is een formeel document waarin de stedenbouwkundige inpassing wordt toegelicht en dient tevens als bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van het nieuwbouwproject.

Het beeldkwaliteitsplan is in constructief overleg met het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (WARK) vormgegeven. Het beeldkwaliteitsplan is op 15 oktober jl. vastgesteld door de gemeenteraad. De vergadering is hier terug te kijken.

Met de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan het nieuwbouwproject naar een volgende fase van het proces. In de aankomende periode zal de esthetiek van de gevel nader worden uitgewerkt door AWG Architecten uit Antwerpen. Het gevelbeeld wordt vervolgens weer voorgelegd aan het WARK ter beoordeling van de architectonische kwaliteit.
De volgende keer laten we de architecten van AWG aan het woord. Stay tuned..