Deze unieke plek verdient het beste

Patrick Werther is ontwikkelingsmanager bij Heijmans. Vanuit die rol is hij betrokken bij De Zuidsingel. Dat het een man met passie is voor zijn werk, merken we als we hem vragen over het nieuwbouwproject in hartje Middelburg te vertellen.

“In 2017 werd mij gevraagd om dit project op te pakken. Blanco en vol nieuwsgierigheid las ik me in. Een ellenlang dossier. Hoe meer ik me verdiepte, hoe beter ik me kon inleven in de omwonenden en alle gevoeligheden rondom de ontwikkeling van deze bijzondere locatie. Wat is er veel gebeurd en wat loopt dit al lang. Daarnaast werd ik ook steeds enthousiaster, want de kans voor Heijmans om concreet aan de slag te gaan en op deze fantastische plek iets heel moois neer te zetten, werd steeds groter.”

Kwaliteit toevoegen

“We hebben niet gedacht vanuit beperkingen en bedreigingen, maar juist vanuit kansen en mogelijkheden om kwaliteit toe te voegen aan de binnenstad van Middelburg. Met een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing, passende architectuur, voldoende parkeerplaatsen onder de grond en bijzondere aandacht voor het binnengebied dat de stedelijke biodiversiteit verrijkt, is dat naar mijn idee heel goed gelukt.”

“De complexiteit van dit soort projecten
stimuleert mij om nog net een stapje meer te zetten.

Open en transparant

Patrick heeft een duidelijke visie op hoe je dit soort projecten succesvol ontwikkelt. “Je kunt een plan met zo’n geschiedenis niet binnen de muren van een kantoor bedenken en vervolgens een aannemer aan het werk zetten om het te bouwen. Er is verbinding nodig. Dus ontwikkelden we De Zuidsingel op transparante, open wijze. Zowel omwonenden als de gemeente hebben we actief bij het ontwikkelproces betrokken door ze stapsgewijs mee te nemen, goed te infomeren en indien nodig gerust te stellen. Altijd met respect voor wat er speelt en gespeeld heeft én met een open vizier.”

Niet blijven hangen in het negatieve

“Met deze aanpak wilde ik voorkomen dat we bleven hangen in de negativiteit van het verleden. Het bestemmingsplan was nu eenmaal door de gemeente vastgesteld, dus laten we er dan het beste van maken. Dat verdienen de omwonenden, dat verdient deze unieke plek in de historische binnenstad. Het was leuk om te zien dat naarmate het proces vorderde, zowel het vertrouwen in onze aanpak als de animo voor de Zuidsingel groeide. De vraag naar appartementen in de binnenstad is groot en wij komen daaraan tegemoet.”