De omgevingsvergunning is verleend

Vergunning

Goed nieuws! Op 24 februari j.l. is de omgevingsvergunning voor het appartementengebouw en de vier woningen van project De Zuidsingel verleend door de gemeente en ligt momenteel ter inzage. Daarmee komt de bouw weer een stapje dichterbij.

 

Inzagetermijn

Nadat een omgevingsvergunning wordt afgegeven ligt deze 6 weken ter inzage bij de gemeente. In deze periode is het mogelijk bezwaar te maken op de verleende vergunning. Bij geen bezwaren wordt de vergunning begin april onherroepelijk.