Update grondonderzoek

Wat doet die quad daar nou tussen de speeltoestellen en de picknickbanken op ‘de bouwput’? En hangt er nou een grasmaaier achter? Nee, dat is verfijnde radarapparatuur. Daarmee maakt bouwbedrijf Heijmans driedimensionale beelden van wat er in de ondergrond zit, zegt Shawn Leeflang. “Zodat er geen problemen ontstaan als we gaan bouwen.”

Want problemen zijn er in het verleden al genoeg geweest op de hoek van de Zuidsingel en de Korte Noordstraat. Toen het theater daar gebouwd moest worden, stortte de bouwput in, met grote schade aan huizen in de buurt als gevolg. Heijmans wil er nu appartementen gaan bouwen. “Maar vanuit het oogpunt van veiligheid willen we geen enkel risico meer lopen”, benadrukt Leeflang.

Op 13 oktober jl. werden de aanvullende grondonderzoeken uitgevoerd op locatie. Achter de quad hing een radar en er werd een magnetometer ingezet.  Door middel van deze grondonderzoeken is de staat van de ondergrond in en rondom de bouwlocatie in kaart gebracht.

Met de radarapparatuur wordt een 3D beeld van de ondergrond gecreëerd. De magnetometer detecteert daarnaast of er ijzerhoudende en/of magnetische objecten in de grond zitten. Door de bevindingen van beide apparaten te combineren krijgen wij een helder en accuraat beeld van de huidige staat van de ondergrond.

Waarom het onderzoek?

Dat er grote elementen in de grond zitten van vorige bouwtrajecten is bekend. Op papier staat precies wat er toen is gebeurd en hoe het eruit zou moeten zien. Maar klopt dit nog met de praktijk? Met deze aanvullende onderzoeken hebben wij kunnen verifiëren dat hetgeen dat op papier staat ook strookt met de werkelijkheid. Met deze bevestiging kunnen wij de hoeveelheid onverwachte omstandigheden tijdens de bouw verminderen én kan er op een veilige manier worden gebouwd.

De resultaten

Hiernaast één van de plaatjes die voortkomen uit het onderzoek. Hierop is de kelderbak duidelijk te zien. De geribbelde -geel omcirkelde- delen zijn bijvoorbeeld de later aangebrachte damwanden.

In de kelderbak zijn nog enkele kleine ‘verstoringen’ gevonden. Dit blijken ijzerhoudende elementen in de ondergrond. Deze verstoringen liggen binnen de kelderbak en zijn dermate klein van aard dat ze eenvoudig te verwijderen zijn.

Het vervolg

Met de resultaten van dit en eerdere onderzoeken kan de constructeur een veilige constructie ontwerpen voor de nieuw te realiseren parkeerkelder en de bovenliggende woningen.