middelburg zuidsingel

1. Een stad met meerdere gezichten

Als historische stad heeft Middelburg meerdere gezichten met interessante tweedelingen en tegenstellingen. In de oude (binnen)stad is overkoepelend een tweedeling te maken tussen een waterzijde en landzijde: entreefunctie, rijke architectuur en stenig karakter versus ‘achterkant’ van de stad met een sobere architectuur en een groener karakter.
Over de tweedeling en de locatie heen ligt een bijzondere zichtas tussen de watertoren en de Lange Jan. Daarnaast kent de historische stad Middelburg ook meerdere gezichten door onder meer tweedelingen in thema’s als
buiten- & binnenkanten en verschillen in grote en kleine korrel (volume/bouwmassa).

middelburg zuidsingel stad

2. De organisch gegroeide stad

Het straatbeeld in de organisch gegroeide stad wordt ook getypeerd door vele korte zichtlijnen en knikken. Middelburg kent veel wisselende straatprofielen met verschillende oriëntaties van bebouwing en een grote
diversiteit aan hoekoplossingen.

middelburg zuidsingel locatie

3. Een locatie met meerdere gezichten

Deze typische kenmerken zijn ook herkenbaar in de omgeving van de projectlocatie. Ook de diversiteit in type kroonlijsten (kops-langs, hoog-laag) en kapvormen dragen bij aan de vele
gezichten en maken Middelburg een gevarieerde stad van uitzonderingen: grote korrels als Hofpleinkerk, watertoren, kindcentrum, basisschool en De Stoppelaartuin als ‘binnenkant’.
Aan de omliggende straten is een hiërarchie toe te delen: Korte Noordstraat heeft een primaire functie als doorgaande weg van/naar binnenstad. De Zuidsingel vormt de ‘achterkant’ van de binnenstad en heeft daarmee een secundaire functie. Tot slot vormt de Koningstraat, anders dan de naam doet vermoeden, een rustig woonstraatje en is qua functie lager te waarderen. Er zijn interessante zichtlijnen in de Korte Noordstraat
en Bagijnhof door onder andere de wisselende straatprofielen en knikken.

middelburg zuidsingel historie

4. Een locatie met een historisch verleden

Tot slot is het alom bekend dat de Zuidsingel een rijk historisch verleden heeft, dat teruggaat tot ergens in de 13e eeuw. De locatie heeft verschillende functies bediend, van woningen, armenschool, weeshuis, Oude
mannen en vrouwenhuis tot aan de bekende kazerne. Over de tijdsperiodes heen, is de locatie bebouwd geweest in een (grotendeels) gesloten bouwblok met daarbinnen een besloten binnenterrein.