middelburg zuidsingel proces vervolgtraject

14. Proces en vervolgtraject

Er zijn al veel stappen gezet het afgelopen jaar en er zijn er nog veel te maken in toekomst. De planning is ter indicatie: naarmate de tijd vordert, zullen de mijpalen steeds concreter worden.

Stedenbouwkundige inpassing

15. Stedenbouwkundige inpassing

middelburg zuidsingel kadestrale grenzen

16. Voormalige bebouwing kazerne met kadastrale grenzen

middelburg zuidsingel bestemmingsplan

17. Uitsnede plankaart bestemmingsplan binnenstad