middelburg zuidsingel vogelvlucht

8. Vogelvlucht

 • Afwisseling van plandelen is herkenbaar. Per straat en plandeel is er voor een verschillende logische volumetrische inpassing gekozen
 • Bovenste laag op hoek van de Zuidsingel, het penthouse, is nog een ontwerpvraagstuk die wordt onderzocht door de architect in samenspraak met het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit
 • Het aantal te realiseren parkeerplaatsen voldoet aan de gemeentelijke parkeernorm
middelburg zuidsingel korte noordstraat

9. Korte Noordstraat

 • Er is gekozen voor een pandsgewijze opbouw Korte Noordstraat, die in hoogte en uitstraling aansluit op de bestaande bebouwing in de Korte Noordstraat
 • Aan de Korte Noordstraat voorzien wij een toegang tot het binnenhof tussen plandelen en een hoekoplossing
 • Het totaalvolume oogt niet massief en er is een symmetrische indeling toegepast
middelburg zuidsingel en korte noordstraat

10. Zuidsingel en Korte Noordstraat

 • De Korte Noordstraat is een doorgaande weg van en naar de binnenstad, hier past de stedenbouwkundige entree qua volume in de bestaande omgeving
 • Door het volume van het appartementengebouw lokaal te verlagen blijft de zichtas tussen de watertoren en de Lange Jan herkenbaar. Hiermee tonen wij met het plan respect naar de historische stad Middelburg en de omgeving
 • De knik aan de Korte Noordstraat zorgt voor een gevarieerde hoekoplossing als accent
middelburg zuidsingel

11. Zuidsingel

 • De hoogte vanuit de hoek van de Koningstraat wordt trapsgewijs opgebouwd in relatie tot aansluiting op de bestaande omgeving
 • De afwisseling in volumeopbouw zorgt voor variatie in het ontwerp en straatbeeld
 • De uitgelijnde rooilijn tussen de bestaande hoekbebouwing aan de Koningstraat en de Korte Noordstraat zorgt voor een herkenbaar en logisch gevelbeeld
middelburg zuidsingel koningstraat

12. Koningstraat

 • De toegang naar het binnenhof is mogelijk via een ‘steegje’ in aansluiting op het project Fierloos
 • Een terugsprong in de gevel geeft ruimte voor een groene invulling in aansluiting op het karakter van het woonstraatje
 • Tussen de twee plandelen van de Koningstraat en de Zuidsingel wordt een stedenbouwkundig accent gemarkeerd
middelburg zuidsingel referenties

13. Referenties beeldkwaliteit

 • Diversiteit in volume en detaillering (siermetselwerk + prefab architectonisch beton) maken het verschil
 • Materiaal en kleur zorgt voor behoud en continuïteit en eenheid.
 • Binnenhof speels karakter, variatie verharding groen + versterken stedelijke biodiversiteit